Warto przeczytać:

MASZ PYTANIE?

NEWSLETTER

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEJ WYCENY!

Nowe zasady promocji projektów unijnych – jak uniknąć błędów?

W dzisiejszych czasach fundusze europejskie stanowią ważne źródło wsparcia dla przedsiębiorców i instytucji. Jednakże, aby skutecznie korzystać z tych środków, niezbędne jest zrozumienie i przestrzeganie nowych zasad promocji projektów unijnych. W artykule tym przyjrzymy się bliżej wytycznym i obowiązkom, które należy spełnić w zakresie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach realizacji projektu unijnego w latach 2021-2027.

Planowanie działań komunikacyjnych Funduszy Europejskich

Strategia Komunikacji FE: Kluczowym dokumentem w planowaniu działań komunikacyjnych jest Strategia Komunikacji FE. To w nim określane są podstawowe schematy prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych, obejmujące takie kwestie jak cele komunikacji, grupy docelowe, przekaz, wizualizacja, zasady komunikacji, oraz narzędzia wykorzystywane do docierania do odbiorców.

Obowiązki Informacyjno-Promocyjne

Projekty finansowane z Funduszy Europejskich mają obowiązek realizacji działań informacyjno-promocyjnych od chwili uzyskania dofinansowania aż do zakończenia projektu. Należy jednak pamiętać, że obowiązki te nie działają wstecz, dlatego wszelkie działania prowadzone przed podpisaniem umowy nie podlegają tym zasadom.

Oznaczanie Miejsca Realizacji Projektu

Tablica Informacyjna i Plakat: W miejscu realizacji projektu konieczne jest umieszczenie tablicy informacyjnej lub plakatu, zależnie od całkowitego kosztu projektu. To ważne narzędzie informacyjne dla społeczności lokalnej, podkreślające wsparcie ze środków unijnych.

Jak Stosować Znaki Funduszy Europejskich?

Zestawienie znaków na wszelkich materiałach związanych z projektem jest kluczowym elementem. Znaki FE, barwy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Unii Europejskiej powinny być umieszczone na dokumentach, produktach, stronie internetowej, oraz w mediach społecznościowych.

Obowiązki Beneficjenta

Kogo i Jak Należy Poinformować? Beneficjent ma obowiązek informowania opinii publicznej i uczestników projektu o uzyskanym dofinansowaniu z FE. To wymaga zamieszczenia odpowiednich znaków na wszelkich materiałach informacyjnych, a także w miejscu realizacji projektu.

Konsekwencje Niewywiązania Się z Obowiązków

Niewypełnienie obowiązków informacyjno-promocyjnych może skutkować pomniejszeniem dofinansowania projektu nawet do 3% kwoty przyznanych środków. Dlatego też zaleca się ścisłe przestrzeganie wytycznych i terminów.

Podsumowanie

Nowe zasady promocji projektów unijnych wprowadzają konkretne obowiązki, których przestrzeganie jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania funduszy europejskich. Poprzez zrozumienie i wdrożenie wymogów dotyczących działań informacyjnych i promocyjnych, beneficjenci mogą maksymalnie wykorzystać potencjał finansowania unijnego, jednocześnie zwiększając transparentność i widoczność swoich projektów. Warto inwestować czas w dokładne planowanie strategii komunikacyjnej, by uniknąć błędów i zapewnić skuteczną promocję projektów realizowanych przy wsparciu Funduszy Europejskich.

Tabliczki z dotacji