Warto przeczytać:

MASZ PYTANIE?

NEWSLETTER

ZAPRASZAMY DO SKORZYSTANIA Z DARMOWEJ WYCENY!

Język HTML

Tworzenie stron internetowych, html, kaskadowych arkuszy stylów CSS, css,

JĘZYK HTML pozwala opisać wskazaną strukturę informacji zawartych wewnątrz poszczególnej strony internetowe, nadając odpowiednie znaczenie poszczególnym fragmentom tekstu. Formując jednocześnie hiperłącza, a co za tym idzie akapity i nagłówki oraz listy, do których zaliczyć można multimedia czy elementy baz danych, do których można zaliczyć interaktywne formularze danych.

Poza tym HTML umożliwia określenie pewnego wyglądu dokumentu w przeglądarce internetowej. Należy pamiętać, że do szczegółowego opisu formatowania akapitów, jak i również nagłówków, użytych czcionek bądź kolorów. To właśnie tu zalecane jest wykorzystywanie kaskadowych tak zwanych arkuszy stylów CSS.

System ten kiedyś wykorzystywano do organizowania bądź udostępniania pewnych dokumentów związanych z badaniami naukowymi. Można rzec, że rewolucyjność pomysłu polegała na fakcie, że użytkownik posługując się pewnymi odnośnikami mógł ze wskazanej lokalizacji przeglądać dokumenty fizycznie znajdujące się w przeróżnych miejscach na świecie. Opierając się na wcześniejszych dokumentach twórcy przeglądarek eksperymentowali z nowo powstałym HTML-em modyfikując poszczególne atrybuty istniejących znaczników bądź dodając nowe.

W Internecie można znaleźć wiele narzędzi do tworzenia różnorodnych stron internetowych. HTML oznacza on HyperText Markup Language, czyli hipertekstowy język znaczników. Większość z ludzi wie czym ten język jest. Służy on do tworzenia stron internetowych. Jednak należy zaznaczyć, że nie jest to na pewno język programowania. Jednocześnie jego składnia zawiera wiele składni znaczników, a szczegółowiej mówiąc pary znaczników.