...

Warto przeczytać:

MASZ PYTANIE?

NEWSLETTER

Adobe Reader błąd – Raise without Handler Error

błąd Raise without Handler, adobe reader, błąd adobe reader, Jak naprawić błąd Raise without Handler, Adobe Reader błąd – Raise without Handler Error Jeśli masz problem z zainstalowanym programem do odczytywania plików PDF – Adobe Reader, może wyskoczyć błąd Raise without Handler – ten błąd jest bardzo łatwy do naprawienia. Poniżej instrukcja jak należy postępować.

Jak naprawić błąd Raise without Handler?

Otwierasz Mój komputer -> Dysk C -> Program Files (86) -> Adobe -> Reader 11.0 -> Reader

W tym folderze znajduje się plik Eula.exe – należy go uruchomić. Kiedy to zrobimy, wyskoczy okienko z umową licencyjną, którą należy zaakceptować, jeśli chcemy, aby program Adobe Reader działał poprawnie.

Od tej pory program będzie działać poprawnie. Udało Ci się? Napisz komentarz 🙂

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.